Vertraging procedure bestemmingsplanwijziging

Om de voorgenomen uitbreiding van de Oostvaarderskliniek mogelijk te maken, is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Nieuwsbericht bestemmingsplan

Deze wijziging van de bestemming wordt door het Rijksvastgoedbedrijf aangevraagd bij de gemeente Almere en de gemeente beoordeelt deze aanvraag.

Medio maart heeft FPC de Oostvaarderskliniek aan alle de bewoners van de Stripheldenbuurt een flyer toegestuurd. In deze flyer is gemeld dat het nieuwe  bestemmingsplan begin/half april ter inzage zou komen te liggen voor het publiek. Helaas is dat proces enkele maanden vertraagd omdat de beoordeling door de gemeente meer tijd neemt dan voorzien.

De verwachting is dat de beoordeling door de gemeente rond de zomervakantie is afgerond en het nieuwe bestemmingsplan daarna voor het publiek ter inzage kan worden gelegd. Tijdens de periode dat dit plan ter inzage ligt, kunt u de stukken in het gemeentehuis of online bekijken en eventueel uw zienswijze indienen bij de gemeente Almere.  

Zodra de stukken ter inzage worden gelegd informeren wij u via dit nieuwsbericht, de website van de Oostvaarderskliniek, het Gemeente blad, de Staatscourant en via www.officielebekendmakingen.nl