Terugkoppeling informatiemarkten

Afgelopen dinsdag- en woensdagavond zijn de bewoners van de Stripheldenbuurt uitgenodigd om langs te komen in de Oostvaarderskliniek om te spreken over de uitbreidingsplannen van het complex. De opzet in marktvorm bood gelegenheid in gesprek te gaan met elkaar én de nog geldende coronamaatregelen te waarborgen. Beiden lijken gelukt.

Informatiemarkt

Met ruim 60 bezoekers verdeeld over twee avonden, was het rustiger dan verwacht. Dat gaf alle bezoekers de ruimte en tijd om alle vragen te stellen en daarover rustig door te praten met betrokken instanties. Er zijn zorgen en ideeën over de plannen gedeeld. We hebben nog even tijd nodig om dit goed en netjes op een rij te zetten, zodra we dat gedaan hebben koppelen wij de informatie aan bezoekers en via onze website aan u terug.

Heeft u de informatiemarkt niet kunnen bezoeken?

De daar verstrekte informatie is inmiddels ook gepubliceerd op op deze website. Daar kunt u het nog eens rustig nalezen. 

Over enkele veelgenoemde thema’s gaan we de komende tijd verder in gesprek met een afvaardiging van omwonenden. Dat zijn de thema’s: groen, parkeren en veiligheid. Daarnaast richten we een klankbordgroep van omwonenden op die meedenkt over de vraag: hoe betrekken we de buurt op een goede manier in het hele proces van planvorming tot realisatie?

Wilt u meepraten? Meld u uiterlijk vrijdag 17 september aan via info@oostvaarderskliniek.nl.

Onderzoeken op locatie

In de komende week (vanaf 13 september) worden op het beoogde uitbreidingsgebied (het vierde kwadrant) enkele onderzoeken uitgevoerd. Die zijn nodig als voorbereiding op het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan. Het Rijksvastgoedbedrijf streeft de aanvraag voor de wijziging eind 2021/begin 2022 in te kunnen dienen bij de gemeente. De volgende onderzoeken vinden plaats:

  • Een grondonderzoek om de bodemkwaliteit vast te stellen. Hierbij kunt u denken aan het meten van grondwater en verontreinigde stoffen. Om het grondwater te kunnen onderzoeken worden grondboringen uitgevoerd en buizen geplaatst.
  • Een flora- en fauna-onderzoek om vast te stellen welke planten en dieren in het gebied leven en om te inventariseren of er beschermde soorten aanwezig zijn. Er vindt een veldonderzoek plaats waarbij foto’s van de omgeving gemaakt worden.

U kunt in de komende twee weken onderzoekers zien rondlopen op het terrein en rondom de kliniek.