Bij de Basalt

Bezoektijden

Bezoekers voor patiënten van de Basalt kunnen ontvangen worden op:

 

 • Maandag- tot en met vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
 • Zaterdag en zondag van 10.30 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

 

In de pauze kunt u wachten in het restaurant van FPC de Oostvaarderskliniek.
We adviseren u ruim op tijd aanwezig te zijn, dit bevordert de doorstroming bij de receptie.

De huisregels op een rij:

 1. Iedere bezoeker dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 2. Indien een bezoeker zich niet kan legitimeren kan hem de toegang tot de kliniek worden ontzegd.
 3. Bij binnenkomst dient u zogenoemd ‘piepvrij’ door de detectiepoort te lopen. Uw eventuele bagage moet door de bagagescanner.
 4. Voorafgaand aan een eerste bezoek aan de patiënt heeft de bezoeker een gesprek met de maatschappelijk werker die verbonden is aan de afdeling van de patiënt.
 5. In de regel worden per patiënt niet meer dan drie bezoekers tegelijk toegelaten.
 6. Bezoekers mogen zich niet zonder begeleiding van een patiënt of een medewerker over het terrein begeven.
 7. Het aantal tegelijk tot de patiënt toe te laten personen kan worden beperkt, indien dit noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de orde en de veiligheid in de kliniek.
 8. Personen onder de 18 jaar kunnen slechts onder begeleiding van een meerderjarige worden toegelaten in de kliniek. Wanneer deze begeleider(s) niet de ouder/voogd is/zijn, moet er schriftelijke toestemming van een ouder/voogd zijn. Kinderen van 12 jaar en ouder moeten zich kunnen legitimeren. In overleg met ouder/voogd kan de maatschappelijk werker waar nodig minderjarig bezoek begeleiden.
 9. Bezoekers dienen zich te houden aan de voorwaarden die ten aanzien van hun bezoek zijn gesteld en aan de in de kliniek geldende regels. 
 10. Bij vermoeden dat u onder invloed van alcohol of verdovende middelen bent, wordt u de toegang tot de kliniek ontzegd.
 11. Bezoekers dienen hun mobiele telefoon of in de auto te laten, of op te bergen in de daarvoor bestemde kluisjes bij de receptie.
 12. Bezoekers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van de kliniek.

Niet toegestane voorwerpen

 1. Audiovisuele en computerapparatuur, tenzij uitdrukkelijk toegestaan.
 2. zend- en communicatieapparatuur en voorwerpen die eenvoudig te bewerken zijn tot zend- en communicatieapparatuur;
 3. computer;
 4. voorwerpen die een grote hoeveelheid stroom gebruiken (meer dan 10 A)

Toegestane voorwerpen
Uitdrukkelijk toegestaan zijn:

 1. CD (-speler)
 2. DVD (-speler)
 3. TV en toebehoren (ontvanger, antenne, snoer etc.)
 4. Radio
 5. Video (-speler)

Vragen?
Hebt u overige vragen over uw bezoek aan een patiënt van de Basalt, dan kunt u zich wenden tot het telefoonnummer 08807-13000.

Log in